Sobre Escrit en Fulles de te. Albert Ràfols- Casamada